FCGI Fast CGI module Sven Verdoolaege (skimo@kotnet.org)